« Giriş sayfasına dön

RenovaLase®

RenovaLase® Nedir?

RenovaLase ®, vajinal atrofi semptomları için eşsiz, innovatif, non-invaziv 2940 nm Er:YAG lazer terapisidir. Vajinal kanalın non-ablatif fototermal tedavisini temel alır. Klinik çalışmalar; bunun etkili, kolay uygulanabilen, hızlı ve güvenli bir prosedür olduğunu ve uzun dönem östrojen uygulanma ihtiyacını ortadan kaldırdığını göstermiştir.

RenovaLase® nasıl çalışır?

RenovaLase tedavisi lazer-aracılı, vajinal dokunun hafif ve kontrollü ısıtılması temeline dayanmaktadır ki bu yöntem termal ya da ablatif hasar olmaksızın anjiogenez, fibroblast aktivitesi ve yeni kollajen oluşumunu stimüle etmektedir. Sonuç; lamina propria'nın vaskülarizasyonu ve artmış epitelyal kalınlığın yanı sıra kuruluk, kaşıntı, tahriş ve disparoni gibi semptomların azalmasıdır.

Umut verici klinik sonuçlar

Dr. Marco Gambacciani ve Dr Adrian Gaspar (Kitaplık sekmesini bakınız) tarafından sunulan bilimsel sonuçlar; vajinal atrofi semptomlarında belirgin iyileşmeyi net biçimde göstermektedir. Sonuçlar; vajinal mukozanın tropizminde olumlu değişikliklerin yanı sıra kollajen, vaskülarizasyon, glikojen seviyesi ve epitel kalınlığında artış göstermektedir. Tedavi sonrasında 6 ayda sonuçlar devam ettiğinden, pozitif etkiler uzun ömürlüdür.

Dr. Juan F.Bojanini ve Dr. Marco Gambacciani (bakınız kitaplık sekmesi) tarafından yapılan klinik çalışmalarda gösterildiği üzere; uzun-dönem östrojen tedavisine ihtiyacın ortadan kalkması ile, RenovaLase® aynı zamanda östrojene-bağımlı kanser hastaları (endometriyal kanser, meme kanseri, vb.) ya da bu kanserlere dair aile geçmişi olan hastalar için uygundur.

RenovaLase® kullanmaya başlanılması

RenovaLase'a dair eğitim Lazer ve Sağlık Akademisi (www.laserandhealth.com) tarafından sağlanacaktır ve tıbbi lazer teknolojisi konusunda uzmanların kılavuzluğunda tek başına bir eğitim atölyesi şeklinde sunulacaktır. Katılımcıların canlı gösterimlere dahil olacakları ve lazer fiziği ve lazer-doku etkileşimleri konusunda derin bilgi alabilecekleri yoğun eğitim atölyesi; RenovaLase tedavisi ve özel Er:YAG lazer sistemi ile yapılabilecek diğer prosedürlerin temelleri için gerekli olan anlayışı sağlayacaktır.

Görüşler

"Vajinal atrofiyi tedavi ederken elde ettiğimiz pozitif sonuçlardan özellikle etkilendim. Bu sık izlenen patolojide FotonaSmooth® lazerin kullanımı, benim uygulamam için yeni bir tedavi standardı belirledi. Negtif medya ilgisine sahip olan ve hastalarımızda endişelere sebep olan uzun-dönem hormon replasman tedavilerinden uzaklaşmamız ve uzun dönem semptomsuz ve hiçbir istenmeyen komplikasyon olmaksızın uygulanabilen lazer tedavilerine geçmemiz mümkün olmaktadır."

Adrian Gaspar, MD,
Mendoza Üniversitesi, Arjantin

RenovaLase® ve diğer jinekolojik tedaviler aşağıdaki Fotona lazer sistemleri ile birlikte kullanılabilir:

  • FotonaSmooth SP çoklu-uygulama lazer sistemi; endüstrinin en performanslı Er:YAG, Nd:YAG ve QCW* Nd:YAG lazerlerinin gücünü kombine eden tek, benzersiz yetenekli jinekolojik çözümü sunar ve tüm jinekolojik uygulamaları tedavi etmek için idealdir ve buna ek olarak da estetik, dermatoloji ve cerrahi alanlarındaki bir çok başka tedavide de kullanılabilir.
  • FotonaSmooth XS Er:YAG lazer, çok daha fazla hasta konforu, azalmış işgörmezlik süresi ve daha hızlı iyileşme ile birlikte temassız, non-invaziv jinekolojik prosedürleri etkileyici biçimde gerçekleştirmek için güç ve hassasiyet sunmaktadır. Jinekolojik tedavilere ek olarak; FotonaSmooth XS aynı zamanda güçlü bir cilt gençleştirme çözümüdür ki yüzeysel-derin peeling, non-ablatif ya da tamamen ablatif ve tam kattan fraksiyonel cilt soymaya kadar değişen farklı fonksiyonlara sahiptir.

Üstün Performans

FotonaSmooth XS ve SP sistemlerinin her ikisi de yüksek prformans VSP Er:YAG lazer ile donatılmıştır ki bu lazer dokuyu etkili biçimde keser ve doğru biçmde değişken "soğuk" ablasyon ve non-ablatif termal oranlara ayarlanabilir. Tam ayarlanabilirlik, hassas hastalarınız için gerekli klinik sonuçları elde etmenize olanak verir.

FotonaSmooth SP lazerler üzerindeki tamamlayıcı Nd:YAG lazer, derine penetre olur ve cilt yüzeyine hasar vermeden termal etkiler oluşturmaya çalışır. Konvansiyonel Nd:YAG teknolojileri ile karşılaştırıldığında, Fotona’nın tescilli DKD (Değişken Kare Darbe) teknolojisi sadece hedeflenen yapılarla sınırlı neredeyse anlık sıcaklık artışları yaratır. Hiçbir gereksiz enerji dokuda depolanmaz.

El aparatları & Aksesuarlar

Fotona'nın özel olarak dizayn edilmiş, inovatif el aparatı teknolojisi; lazer atımlarının tedavi bölgesine güvenli, tam olarak kontrollü ve etkili biçimde dağıtılmasını sağlar. El aparatları ve diğer aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi yukarıdaki ürün sayfalarında bulunabilir.